top of page

Atriumhuset

TYP

Koncept

BESTÄLLARE

-

ÅR

STATUS

2023

Ej påbörjat

Detta konceptuella projekt är ett självförsörjande atriumhus. Den grundläggande tanken bakom byggnaden är att dela upp byggnaden i flera volymer som är skyddade under ett och samma inåtlutande solcellstak. Atriumet omfamnar en innergård som blir en inbjudande entré. Byggnaden är uppdelad i sociala respektive privata ytor och alla dörrar inomhus är skjutdörrar. Fönstren är små men placerade för att rama in specifika utsikter och siktlinjer. Prefabricerade element i kombination av trä och halm där utsidans är klädd i granpanel och insidan putsad. 

BESKRIVNING

bottom of page