top of page

Cell 01

TYP

Koncept

BESTÄLLARE

-

ÅR

STATUS

2022-

Ej påbörjat

Människan är småskalig och därför bör arkitekturen också vara det. Våra hjärnor saknar förmågan att förstå sig på allt för stora volymer. Visserligen uppfattar vi vår omgivning och kan pussla ihop den större bilden, men alltid i relation till vår kropp. Cell 01 är en vision hur framtidens samhällen skulle kunna byggas upp. Tanken bakom konceptet är att främja ekologiskt, social och ekonomisk hållbarhet genom mångfald på en lokal nivå. I en och samma byggnad finns dyra bostadsrätter och billiga hyresrätter. Det finns ett äldreboende och ett dagis samt service i form av bilpool, cykelverkstad, växthus, tvättstuga och en närlivs.

BESKRIVNING

bottom of page