top of page

Ekoncept

TYP

BESTÄLLARE

Bostadskoncept

-

Ekoncept är en konceptuell byggnad som utforskar idéer om ekologisk hållbarhet och ekotektur. Det handlar om konstruktion, material, integrerade system, kretslopp, livslängd, demontering, återbruk och hur en byggnad kan förespråka en livsstil utan ekologiskt fotavtryck.

ÅR

STATUS

2022

Ej byggt

BESKRIVNING

bottom of page