top of page
gula blommor

Fotbollsgolf

TYP

Förrådsbyggnad 

Servering

BESTÄLLARE

-

ÅR

STATUS

2023-

Pågående

Off-grid i Roslagen. På en avvecklad betesmark formar en elektriskt gräsklippare 18 fotbolls-golfbanor. Byggnaden på platsen är i första hand ett förråd för diverse fotbollsgolfutrustning och garage för gräsklipparen men den är även en servering och en elproducent. Byggnaden är utrustad med solceller och batteri med kapacitet att ladda gräsklipparen samt att driva kyl och frys. Byggnaden är byggd i grovsågat virke som kommer från hyggesfritt skogsbruk och som har impregnerats med roslagsmahogny (en blandning av linolja och trätjära). 

BESKRIVNING

bottom of page