Sjöcafé

TYP

BESTÄLLARE

Utomhusmiljö

Fasadändring

Hellasgården

ÅR

STATUS

2022 -

Pågående

Ett projekt