top of page

Hot n Cold

TYP

Modell med fokus på två olika ljusinsläpp

BESTÄLLARE

Skolprojekt i årskurs 4 på KTH Arkitektur

ÅR

STATUS

2022

Färdigt

BESKRIVNING

Ett projekt 

bottom of page