top of page

Jord till bord

TYP

BESTÄLLARE

BESKRIVNING

Stadsbyggnad

Skolprojekt, KTH Arkitektur,

Årskurs 3

Solrosen är en park som producerar electricitet till invånarna i Alberga genom vindkraft och solenergi. Energin som produceras förvaras som vätgas i integrerade tankar och omvandlas till electricitet när det behövs som mest. Namnet Solrosen kommer från tornens utforming som är inspirerad av just solrosen. 

ÅR

STATUS

2021

Ej byggt

bottom of page