Jord till bord

TYP

BESTÄLLARE

BESKRIVNING

Stadsbyggnad

Skolprojekt, KTH Arkitektur,

Årskurs 3

Solrosen är en park som producerar electricitet till invånarna i Alberga genom vindkraft och solenergi. Energin som produceras förvaras som vätgas i integrerade tankar och omvandlas till electricitet när det behövs som mest. Namnet Solrosen kommer från tornens utforming som är inspirerad av just solrosen. 

ÅR

STATUS

2021

Ej byggt