Kampen

TYP

BESTÄLLARE

Konst

Skolprojekt, KTH Arkitektur, Årskurs 4

ÅR

STATUS

2022

Färdigt

Ett projekt