top of page

Karlsängen

TYP

BESTÄLLARE

Parkering
Solceller

Privat

ÅR

2020-

STATUS

Pågående

Det finns en ambition att göra denna semesterbostad klimatneutral eller till och med klimatpositiv. Det handlar om solceller, ängsmarker, skogsvård och underhåll av det befintliga. Bergsväggen ger ett naturligt skydd och en perfekt plats att hänga laddboxen. En ny grusgård som  ger ett hårt underlag för bilar men ändå släpper igenom vatten, ger huset andrum. En gång leder besökaren från parkeringen och bilen och in i huset och ledigheten. På baksidan har skog gallrats ut för att skapa en luftigare miljö med mer ljus för solceller. Solcellerna står på öppna ytor av ängsmark. 

BESKRIVNING

PARKERING

2021

SOLCELLER

2022

bottom of page