top of page

Kontrasterande känslor

TYP

Konst

BESTÄLLARE

Skolprojekt, KTH Arkitektur,

Årskurs 2

ÅR

2021

STATUS

Färdigt

Ena delen av byggnaden har ett tak som släpper in solljus och täta väggar som skapar vinskydd. Detta rum skapar en känsla av behag. Det motsatta rummet har ett tätt tak som ger skugga, öppna väggar som släpper igenom vind och ett glasgolv som framhäver den svindlande höjden. Detta rum ger en känsla av obehag.

Ett konstverk om kontraster. Konstverket består av en träbyggnad uppdelad i tre sektioner. Besökaren kommer att uppleva olika känslor beroende på var i byggnaden hen vistas. Känslor som är varandras motsatser: behag och obehag.

bottom of page