Kunsthaus akvarell

TYP

BESTÄLLARE

Konst / ritning

Skolprojekt, KTH Arkitektur,

Årskurs 2

En handritad fasad-sektion av Peter Zumthors Kunsthaus Bregenz. Ritningen är gjord i blyerts och akvarell.

ÅR

STATUS

2021

Färdigt