Lysande skuggor

TYP

Konstverk

BESTÄLLARE

Skolprojekt, KTH Arkitektur

Årskurs 4

ÅR

STATUS

2022

Färdigt

Ett projekt