top of page
Bee på blomma

Minigolf

TYP

Alternativ avgränsning 

Blom- och sittlådor

Moduler

BESTÄLLARE

Hellasgården

ÅR

STATUS

2023

Pågående

Det första man möts av som besökare på Hellasgården är ett snett och slitet staket som omringar minigolfbanorna. För att skapa en mer inbjudande miljö och ett mer öppet landskap är tanken att helt och hållet ta bort staketet. Istället kommer man att bygga två moduler; en sittlåda och en blomlåda. Dessa moduler kommer att sättas ihop för att skapa olika formationer av olika kombinationer av dessa två moduler. Tillsammans kommer trälådorna att forma en sorts avgränsning samtidigt som de bidrar med grönsak och sittplatser. Modulerna är robusta för att tåla slitage. 

BESKRIVNING

bottom of page