top of page

Odlingslådorna

TYP

Flerfamiljshus

Urban odling

BESTÄLLARE

Skolprojekt, KTH Arkitektur,

Årskurs 2

ÅR

STATUS

2021

Ej byggt

Odlingslådorna är ett flerfamiljshus med tre etagelägenheter ovanpå en matbutik i gatuplan. Stommen består av grova balkar och pelare i trä som ihopsatta i ett rutnät formar något som likar en pyramid. Stommen bär de träbjälklag, murverk och stora glaspartier som utformar de interiöra rumsligheterna. Trästommen vilar på en stadig bottenvåning uppförd i bärande tegelblock som putsas med lera för att ge intrycket av att byggnaden är rest ur marken. Den grundläggande tanken bakom huset är att möjliggöra och uppmuntra urban odling och självförsörjning till viss mån.

BESKRIVNING

bottom of page