top of page

Vad är ekotektur?

IMG_2379_edited.jpg

1


EKOSYSTEMTJÄNST

Architecture Model Sketching_edited.jpg

4


PLATSANPASSAD

trädgårdsjord

2


NEDBRYTBAR

Sustainable Energy_edited.jpg

5


SJÄLVFÖRSÖRJANDE

_edited.jpg

3


DEMONTERBAR

Water Drops

6


DIFFUSIONSÖPPEN

DESIGN

Ekologisk arkitektur eller "ekotektur" handlar om att skapa ekologiskt hållbar och kretsloppsbunden arkitektur. För mig handlar arkitektur om att förmedla en känsla eller upplevelse i gestaltad form.

 

Det svåra med arkitektur är att begränsa sig, hitta ett spår och följa det spåret hela vägen. De starkaste arkitektoniska kvaliteterna sitter i de mest basala elementen. Det går inte att få in alla kvaliteter i ett och samma projekt så arkitekten måste rannsaka sig själv och göra prioriteringar i såväl materialval som formgivning.

 

Byggekologi som trädstruktur

Ekotektur innebär att en av alla dess val redan är gjorda: att alla material som används ska tillhöra ett ekologiskt kretslopp. I och med detta urval är arkitektens uppgift redan underlättad innan skapandeprocessen påbörjas.

Byggekologi-träd. Illustration av Varis Bokalders

HÅLLBARHET

Det är få material som har så hög energiåtgång vid produktion som betong och plåt men tyvärr verkar det vara standard idag att bygga hus med just prefabricerade betongelement och plåttak. Många är rädda för att pröva alternativa material och byggmetoder även om några av dessa går århundraden tillbaka.

 

Bollnässtugan som är ett timmerhus på Skansen har över 300 år på nacken och ett tak av björknäver och plankor. En av anledningarna till att denna byggnad klarat sig så länge är att alla material andas.

 

Byggnormen idag är att tillämpa något som kallas för flerskiktsprincipen. Förutom att den principen innebär plaster och annat så är problemet med den att den inte andas vilket leder till sämre inomhusklimat och i värsta fall fuktskador.

KRETSLOPP

Ekologiskt hållbara material är material som är del av ett kretslopp. I princip så innebär det att en byggnad uppförd i kretsloppsbundna material ska kunna förmultna när den tjänat sitt syfte. Trä, halm och vass är exempel på kretsloppsbundna material; de växer med hjälp av solens energi och förmultnar till jord med hjälp av mikroorganismer, jord som ger näring till nya träd.

 

Trä är ett fantastiskt material som har fler fördelar än vad man tror. Förutom att trä är otroligt vackert så är det även en kolsänka. När ett träd växer konsumeras och lagras koldioxid. När trädet fälls och används i en byggnad, är kolen fortfarande lagrad i träet.

 

Enligt forskning från Mittuniveristetet kan en 4 våningar hög byggnad lagra upp till 150 ton koldioxid. Dessutom ger det fallna trädet utrymme för ett nytt träd att konsumera koldioxid från atmosfären. Ur klimatsynpunkt är det faktiskt smartare att bruka skogen än att låta den stå orörd.

GRÖNA  HUS

Vi har mycket att lära från naturen och i min erfarenhet så blir kvaliteten på material desto sämre ju mer människan försöker behandla det. Plastbaserade målarfärger är ett exempel på detta; vi målar våra träfasader för att skydda dem mot väder och vind men i själva verket stänger vi in fukt bakom plasten och påskyndar förruttnelsen.

För många innebär miljövänliga hus, energisnåla hus. Givetvis är låg energikonsumtion och förnybara energikällor en stor del av ekologisk hållbarhet men det är långt i från allt.

 

Passivhus; välisolerade hus med tjockare väggar, golv och tak än ett normalt hus kräver mindre energi för uppvärmning vilket är bra, men om väggarna, som har en hög materialåtgång, är fyllda med glasfiberisolering, aluminiumreglar och plastfilmer så får byggnaden ändå ett stort ekologiskt fotavtryck. Bygga grönt handlar om mycket mer än att bygga för låga driftkostnader, något att ha i åtanke. 

SYSTEM

Ekotektur handlar inte enbart om att bygga med ekologiska material. Ekotektur handlar även om att återuppliva gamla byggmetoder och kunskaper och kombinera dessa med modern byggteknik. Det handlar om att bygga i naturliga material, applicera modern teknik och installera självförsörjande system.

 

System såsom solceller, solfångare, vindsnurror, FTX-ventilation, bergvärmepumpar, regnvattensystem och mini-reningsverk är system som bör integreras i arkitekturen snarare än att vara ett lager som läggs på i efterhand. 

För att få folk att välja ekologiska material före allt annat krävs en attraktiv arkitektur. Människor dras till vackra byggnader med bra proportioner, fina rumsligheter och mycket ljusinsläpp.

 

Det går att skapa vacker arkitektur som är ekologiskt hållbar, det kallas Ekotektur. 

VÄTGASTANKAR.png
bottom of page