top of page

1. EKOLOGISK HÅLLBARHET

Ekologisk arkitektur eller "ekotektur" handlar om att skapa ekologiskt hållbar och kretsloppsbunden arkitektur. För att få folk att välja ekologiska material före allt annat krävs en attraktiv arkitektur. Människor dras till vackra byggnader med bra proportioner, fina rumsligheter och mycket ljusinsläpp.

 

För mig handlar arkitektur om att förmedla en känsla eller upplevelse i gestaltad form. Det svåra med arkitektur är att begränsa sig, hitta ett spår och följa det spåret hela vägen. De starkaste arkitektoniska kvaliteterna sitter i de mest basala elementen. Det går inte att få in alla kvaliteter i ett och samma projekt så arkitekten måste rannsaka sig själv och göra prioriteringar i såväl materialval som formgivning.

Ekotektur innebär att en av alla dess val redan är gjorda: att alla material som används ska tillhöra ett ekologiskt kretslopp. I och med detta urval är arkitektens uppgift redan underlättad innan skapandeprocessen påbörjas.

Det går att skapa vacker arkitektur som är ekologiskt hållbar, det kallas Ekotektur. 

Byggekologi som trädstruktur

Byggekologi-träd. Illustration av Varis Bokalders

2. SJÄLVFÖRSÖRJANDE

Ekotektur handlar inte enbart om att bygga med ekologiska material. Ekotektur handlar även om att återuppliva gamla byggmetoder och kunskaper och kombinera dessa med modern byggteknik. Det handlar om att bygga i naturliga material, applicera modern teknik och installera självförsörjande system.

 

System såsom solceller, solfångare, vindsnurror, FTX-ventilation, bergvärmepumpar, regnvattensystem och mini-reningsverk är system som bör integreras i arkitekturen snarare än att vara ett lager som läggs på i efterhand.

 

Att bygga hus en dröm för många men många men värt att komma ihåg är att när drömhuset är byggt så innebär det inte att livet blir perfekt. 

Istället för att hoppas på att drömhuset kommer ge ett drömliv så borde man se på huset mer som en organism. En organism som är där för att tjäna sina mästare och göra vardagen lite enklare för dem. Kanske ser organismen till att förse hushållet med ren el, kanske samlar den upp regnvatten, renar det och bjuder på det ur rostfria kranar. Kanske är organismen så smart att du aldrig behöver underhålla den och därmed har du mer tid för allt det där roliga i livet. 

 

Det fina med arkitektur är att det formas efter behov, så vill man ha ett växthus i anslutning till köket så kan man få det. Som kund kommer du med en önskelista på funktioner som du vill ska ha i ditt nya hem, sedan ser Ekotekten till att arkitekturen är ekologiskt hållbar. 

3. PLATSANPASSAT

Byggnader behöver alltid en plats att stå på. Alla platser har olika förutsättningar och förhållanden vilket betyder att det är platsen som sätter spelreglerna för byggnaden. 

Att bygga platsanpassat innebär att man använder lokala material och byggmetoder men även lokal arbetskraft. Lokala tillgångar bestämmer vilket material som lämpar sig bäst på platsen, i Norrland där man har tillgång till skog och stora träd är det naturligt att bygga med timmerstockar. På Gotland där man har tillgång till kalksten och halm blir det naturligt att bygga med detta. 

En platsanpassad byggnad visar respekt till landskapet och möter marken på ett naturligt sätt. Det innebär bland annat att sprängningar är uteslutet eftersom att spränga i berg är att förstöra en vacker skulptur som formats under miljontals år. Vill man göra så lite avtryck på platsen som möjligt är det en bra lösning att höja upp byggnaden på pelare. 

Platsanpassade byggnader förhåller sig till vädersträck och ljusförhållanden på platsen. Som arkitekt är det viktigt att jobba med byggnadens alla olika sidor, även tak för att optimera byggnaden efter platsens förutsättningar. Det kan handla om att skapa vinklar för att skapa vindskyddade utomhus ytor på en annars blåsig plats. Det kan handla om att placera sociala ytor mot den naturligt varmare södersidan och sovrum mot den svalare norrsidan. 

Fil%2520003_edited_edited.jpg

4. DIFFUSIONSÖPPET

Att en byggnad är diffusionsöppen innebär att organiskt material i väggar och tak kan transportera ut fukt ur byggnaden. Fukt uppstår i alla byggnader och det inte farligt så länge den ventileras ut. Tillskillnad från en diffusionstät byggnad som kräver ventilation i form av elektriska fläktar så ventileras en en diffusionsöppen byggnad ventilerar ut fukt genom att den fuktiga luften tillåts vandra genom väggar och tak. 

Vi har mycket att lära från naturen och i min erfarenhet så blir kvaliteten på material desto sämre ju mer människan försöker behandla det. Plastbaserade målarfärger är ett exempel på detta; vi målar våra träfasader för att skydda dem mot väder och vind men i själva verket stänger vi in fukt bakom plasten och påskyndar förruttnelsen.

 

Det är få material som har så hög energiåtgång vid produktion som betong och plåt men tyvärr verkar det vara standard idag att bygga hus med just prefabricerade betongelement och plåttak. Många är rädda för att pröva alternativa material och byggmetoder även om några av dessa går århundraden tillbaka.

 

Bollnässtugan som är ett timmerhus på Skansen har över 300 år på nacken och ett tak av björknäver och plankor. En av anledningarna till att denna byggnad klarat sig så länge är att alla material andas. De homogena timmerväggarna är bra på att transportera fukt vilket förlänger byggnadens livslängd och bidrar till ett behagligt inomhusklimat. 

Människan har varit på månen så självklart går det att bygga hus som andas utan att använda massivt trä. Det går jättebra att bygga ekologiskt hållbart enligt flerskiktsprincipen men det viktiga då är att se till att alla material i väggen är organiska. Det innebär bland annat att ångspärren i plast måste bytas ut mot en ångbroms i papp och att mineralullen byts ut mot till exempel träfiberisolering. 

För många innebär miljövänliga hus, energisnåla hus. Givetvis är låg energikonsumtion och förnybara energikällor en stor del av ekologisk hållbarhet men det är långt i från allt.

 

Passivhus; välisolerade hus med tjockare väggar, golv och tak än ett normalt hus kräver mindre energi för uppvärmning vilket är bra, men om väggarna, som har en hög materialåtgång, är fyllda med glasfiberisolering, aluminiumreglar och plastfilmer så får byggnaden ändå ett stort ekologiskt fotavtryck. Bygga grönt handlar om mycket mer än att bygga för låga driftkostnader, något att ha i åtanke. 

5. DEMONTERBART

Människan lever under konstant utveckling. Vår livstil idag är väldigt olik den för 100 år sedan. Vi bygger hus för att rymma livet, men eftersom livet förändras så måste våra byggnader också kunna förändras. En bostad som planerades och byggdes av människor för 100 år sedan är inte relevant för människor idag.

 

För att förlänga livslängden av våra byggnader bör vi uppföra dem på sådant sätt att planlösningen enkelt kan förändras, att utrymmen kan stängas av eller att byggnaden smidigt kan byggas ut. 

Att bygga med demonterbarhet betyder att byggnaden kan plockas isär och byggas upp på nytt utan att ta skada. Knuttimring är ett exempel på en träbyggnadsteknik med god demonterbart. Stockarna låser varandra och hålls ihop med trädymlingar. En timmerbyggnad kan enkelt demonteras och monteras ihop på nytt men en annan fördel är att dåliga stockar enkelt kan bytas ut. 

IMG_0831.HEIC

6. NEDBRYTBART

Ekologiskt hållbara material är material som är del av ett kretslopp. I princip så innebär det att en byggnad uppförd i kretsloppsbundna material ska kunna förmultna när den tjänat sitt syfte. Trä, halm och vass är exempel på kretsloppsbundna material; de växer med hjälp av solens energi och förmultnar till jord med hjälp av mikroorganismer, jord som ger näring till nya träd.

 

Trä är ett fantastiskt material som har fler fördelar än vad man tror. Förutom att trä är otroligt vackert så är det även en kolsänka. När ett träd växer konsumerar det koldioxid och lagar kolen. När trädet fälls och används i en byggnad, är kolen fortfarande lagrad i träet.

Om en träbyggnad ska vara en faktisk kolsänka så gäller det att det lagrade kolet aldrig släps ut i luften igen. Om man bränner upp träet i slutet av byggnadens liv så omvandlas den lagrade kolen till koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen. Träet bör istället grävas ner och förmultna och på så sätt trycks det lagrade kolet längre och längre ner i marken. En riktig kolsänka alltså. 

 

En vanlig missuppfattning om trä är att det finns hur mycket som helst och att alla träbyggnader är klimatpositiva. Faktum är att trä från hållbart skogsbruk (hyggesfritt) är svårt att tag på och därför är det viktigt att inte slösa med material och hantera varenda planka med respekt. 

bottom of page