Pensionat

TYP

BESTÄLLARE

Pensionat

Skolprojekt, KTH Arkitektur, Årskurs 4

ÅR

STATUS

2022

Ej byggt

Ett projekt