• Ekotekten

Återvinning

Något som får nytt liv genom att brytas ner till fibernivå och sedan sättas ihop igen. När man pantar PET-flaskor återvinns PET-plasten för att göra nya flaskor. Denna teknik kräver energi men inte lika mycket som nyproduktion och därför är det viktigt att ta tillvara på förbrukade material. Ett materials egenskaper kan dessvärre förändras i processen och där av lämpar sig återvunna råvaror bäst i till exempel isolering där bärförmåga inte har någon betydelse.