• Ekotekten

Ekologisk hållbarhet

Definition

Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med jordens naturresurser på sådant vis att de finns kvar för kommande generationer. Det innebär bland annat att bruka förnybara råvaror som till exempel trä, istället för att utvinna ändliga resurser så som metall.

Träknuten

Träknutar är ett fiffig sätt att minska behovet av skruv och spik. Det underlättar dessutom demontering eller eventuellt förmultning. Framförallt är träknutar otroligt vackra.


En sport

Att bygga med ekologiskt hållbara material är en sport, man måste vara kreativ och våga testa nya grejer. Det är spännande att utforska olika material och lära sig av traditionella byggmetoder.


Kretslopp

Det finns många spännande material som är del av ett kretslopp: halm, lera och vass för att nämna några. Dessa material precis som trä, lever. De andas, transporterar fukt och skapar goda innomhusklimat.


Klimatpositivt

Krestloppsbunda material har en positiv effekt på klimatet då de minskar koldioxid i luften. Under deras livstid omvandlar dem koldioxid till kol och när dem förmultnar ansluter den bundna kolen till kretsloppet igen.