• Ekotekten

Rädda planeten

Nej vår planet är inte rädd och inte heller skulle vi kunna rädda den om det så skulle behövas. Något som däremot kan räddas och måste räddas, är människans framtid på denna planet. Global uppvärmning kommer förstöra förutsättningarna för mänskligt liv på jorden om inte vi ändrar vår livsstil snarast.