• Ekotekten

Restaurering

Att återställa något till sitt ursprungliga skick. Det skiljer sig från renovering som innebär förbättring eller modernisering.