top of page

Odlingslådorna

Beställare:

Koncept

År:

2021

Odlingslådorna är ett flerfamiljshus med tre etagelägenheter ovanpå en matbutik i gatuplan. Stommen består av grova balkar och pelare i trä som ihopsatta i ett rutnät formar något som likar en pyramid. Stommen bär de träbjälklag, murverk och stora glaspartier som utformar de interiöra rumsligheterna. Trästommen vilar på en stadig bottenvåning uppförd i bärande tegelblock som putsas med lera för att ge intrycket av att byggnaden är rest ur marken. Den grundläggande tanken bakom huset är att möjliggöra och uppmuntra urban odling och självförsörjning till viss mån.

bottom of page