top of page

Reception

TYP

BESTÄLLARE

Inredning

Hellasgården

ÅR

STATUS

2021-2022

Färdigt

Hellasgården är en friluftsanläggning i Nackareservatet söder om Stockholm. Den nya receptionen på Hellasgården är till skillnad från den gamla väldigt öppen och luftig. Färger och material i inredningen är inspirerade av naturen den lokalt byggda miljön som präglas av trä i mörka toner. Lokalens syfte att fungera som en reception för den vandrarhemsverksamhet som bedrivs men även som ett aktivitetscentrum. Möblerna är specialritade för att uppfylla beställarens krav. Möblerna är platsbyggda och ihopsatta till stor del med plugg för att minimera skruv. 

BESKRIVNING

bottom of page