top of page

Trädkronan

TYP

BESTÄLLARE

Promenadstråk

KTH Arkitektur, projekt 2 i årskurs 1

ÅR

STATUS

2019

Färdigt

Detta projekt är ett upphöjt promenadstråk bland trädkronorna placerat i Observatorielunden i Stockholm. Stråket är en brygga/bro som vilar på snedställda pelare i form av trädstammar. Under promenadslingan skapas rum för barn.

 

Längst hela slingan finns en ledstång i rep. Slingan följer några träd och under ett av dem finns en trappa med sittplatser. Under stråket skapas en parkmiljö med gungor, klätterställningar och lianer. 

BESKRIVNING

bottom of page