top of page

Upper lawn

TYP

BESTÄLLARE

Besökscenter / Museum

Skolprojekt, KTH Arkitektur,

Årskurs 2

ÅR

STATUS

2021

Ej byggt

Uppgiften var att transformera ett referensprojekt i syfter att kunna bedrivas som ett museum. Programmet innebar bland annat en reception, toaletter, en mindre utställning och rum för filmvisning. För att uppfylla det önskade programmet men samtidigt inte förstöra upplevelsen av huset valde jag att lägga till en lågmäld byggnad, knappt synlig från gatan, i syfte att ta emot besökarna. Den nya byggnaden är nedsänkt bakom stenmuren och samtalar med paviljongen genom stora glaspartier, nya stenläggningar utomhus och en pergola i trä. 

BESKRIVNING

bottom of page