top of page

Ur jord

TYP

BESTÄLLARE

Bostadskoncept

Skojlprojekt, KTH Arkitektur, Årskurs 2

ÅR

STATUS

2022

Ej byggt

Ur jord är en modell som är inspirerad av utrymmet som skapas av en rotvälta. Modellen behandlar marken som en tunt lager som går att lyfta på.

Modellen Ur jord visar hur rum skapas mellan en lång trappa och ett böljande tak. Utifrån sett är byggnaden kamouflerad, taket är täkt av jord och växtlighet för att smälta in i det omgivande landskapet.

 

BESKRIVNING

bottom of page