top of page

Väggen

TYP

BESTÄLLARE

Bostadshus, villa

Skolprojekt, KTH Arkitektur, Årskurs 1

ÅR

STATUS

2020

Ej byggt

BESKRIVNING

Projektet bygger kring ett referensprojekt; Villa Örnberget ritat av Petra Gipp Arkitektur AB. Väggen är en konceptuell utveckling av referensprojektet, framtagen genom analys och transformation.  

REFERENS

DEL 1

Första uppgiften i detta projekt var att studera ett tilldelat referensprojekt genom en serie ritningar. Tilldelat referensprojekt: Villa Örnberget ritat av Petra Gipp Arkitektur AB som stod färdig 2015 på Älgö i Stockholms skärgård. Huset är byggt i betong och trä. Från vägen är huset helt stängt men bakom ytterdörren öppnas utsikter upp i alla väderstäck. Rummen är ljusa och luftiga tack vare de stora glaspartierna, taklanterninerna och den vitmålade träpanelen. Villan upplevs som en enplansvilla men majoriteten av alla rum ligger på olika golvplan. Betongen är inte bara gjutet i olika nivåer, den har använts för att skapa trappor, väggar, skorstensstock och till och med ett badkar. Fotografi: Åke E:son Lindman.

ANALYS

DEL 2

TRANSFORMATION

DEL 3