top of page

Ekologisk design

Kristoffer Nyberg

19 jan. 2024

Ekotektur handlar om att använda material och byggtekniker förankrade i ekologisk hållbarhet som en metod för att komponera arkitektur.

Ekologisk design syftar till energieffektiv arkitektur som är uppbyggd av material med låga koldioxidutsläpp. Syftet är att i grund och botten att motverka global uppvärming men för att ekologiskt hållbar arkitektur ska kunna ha en signifikant påverkan på klimatet måste verksamheten skalas upp. För att verksamheten ska kunna skalas upp krävs en högre efterfrågan på miljövänliga byggnader. För en högre efterfrågan krävs en konkurrenskraftig arkitektur med hög prestanda i kombination med arkitektoniska kvaliteter. Att gå från arkitektur till ekotektur betyder absolut inte att arkitektoniska kvaliteter kan försummas. Ekotektur handlar om att använda material och byggtekniker förankrade i ekologisk hållbarhet som en metod för att komponera kvalitativ arkitektur. Det innebär att en arkitekt som arbetar med ekologisk hållbarhet har en materialpalett som är begränsad till hållbara material som lagrar kol och som kräver lite energi i produktionsfasen. Självklart är det tillåtet att använda stål och betong där det är absolut nödvändigt, men den övergripande idén är att undvika material som orsakar stora utsläpp. Istället bör arkitekten designa byggnaden med en stor andel snabbväxande organiska material som halm eller hampa. En av de svåraste delarna av arkitektyrket är att begränsa sig och eftersom ekotektur redan är begränsad till ekologisk hållbarhet så kan man säga att på ett sätt så är arkitektens uppgift blev lättare så fort hen valde att arbeta med ekotektur.

bottom of page