top of page

Människans framtid på jorden

Kristoffer Nyberg

5 jan. 2024

Det är inte planeten som behöver räddas, det är mänskligheten.

I grund och botten är människan en enkel varelse som klarar sig på mat, vatten och med lite tak över huvudet. Idag vandrar över 7 miljarder människor på vår planet och siffran stiger för varje sekund. Dagens extremt höga levnadsstandard och överkonsumtion pressar vår planet till sina gränser och tömmer den på sina resurser. Oavbrutet sedan upptäckten av fossila bränslen har vår art orsakat utsläpp av koldioxid som har fått atmosfären att fungera som ett växthus, vilket har lett till att den genomsnittliga globala temperaturen ökar för varje år. Global uppvärmning orsakar redan naturkatastrofer över hela världen, och de förväntas inträffa ännu mer dramatiskt och frekvent i framtiden. Om vi inte gör något åt den globala uppvärmningen är det mest sannolikt att förhållandena på jorden blir outhärdliga för människosläktet inom några generationer. Som människa, hur förhåller man sig till en sådan dystopisk framtidsspaning?


För det första måste vi inse att när vi pratar om att rädda vår planet menar vi verkligen att säkerställa människoliv på denna planet. Vår planet kommer att klara sig, skogsbränder må utrota människorna, men det skulle inte vara första gången som vår planet är ett brinnande klot. Vegetationen kommer återhämta sig och innan vi vet ordet av det så blomstrar planeten igen. När vi säger att planeten pressas till sina gränser betyder det egentligen att människans framtid på denna planet är hotad. Så vi måste fråga oss själva, uppskattar jag livet på jorden? Om svaret är ja så kan vi fråga oss själva om vi vill att nästa generationer också ska få njuta av livet på jorden? Vill jag att de ska lära känna vår planet genom dess blåa hav och dess gröna skogar? Om svaret är ja, då är det motivation nog att göra något åt situationen.


Foto: NASA

bottom of page