top of page

Koltrasten

Beställare:

Koncept

År:

2022

Koltrasten ett förslag till ett kulturhus/allaktivitetshus i Alberga. Koltrasten riktar sig bland annat till motorkulturen som är stor på landsbygden och erbjuder lokaler, utrustning och kompetens för att konvertera fordon till eldrift. Tanken med ett allaktivitetshus är att brukare av lokalen ska kunna utföra aktiviteter som är svåra att utföra i hemma pga platsbrist eller dyr utrustning. Ekologisk hållbarhet genomsyrar hela projektet, byggnaden är uppförd i KL-trä som tillverkats av träd från platsen. Byggnaden får el från en närliggande vindkraftpark och har ett avlopp och mini-reningverk som är kopplat till ett lokalt jordbruk.

bottom of page