top of page

Sjöcafé Hellasgården

Beställare:

Hellasgården

År:

2023

I december 2023 öppnade det nya sjöcaféet efter en tre veckors totalrenovering som omfattade allt från en ny planlösning till nya ytskikt. Vi på Ekotekten agerade inredningsarkitekt och lade ett stort fokus på ekologisk hållbarhet. Vi valde att återbruka köksstommar, måla väggar och tak med lerfärg, platsbygga möbler i grova ekplank och mura med tegel och kalkbruk. Genom slitstarka material som åldras med värdighet utstrålar inredningen kvalitet och robusthet. Kalkstenar i olika storlekar är arrangerade på golvet i ett oregelbundet mönster som efterliknar naturens oegentligheter.

bottom of page