top of page

Uteplats Hellasgården

Beställare:

Hellasgården

År:

2023-2024

Detta vindskydd är placerat på Nackareservatets kanske vackraste plats. Syftet med uterummet på Hellasgården är att skapa en trevlig plats för umgänge utomhus. Rummet erbjuder tak över huvudet, ett långt bord med plats för stora sällskap och en robust grill i gjutjärn. Denna byggnad visar respekt till platsen genom att endast vidröra marken på ett fåtal punkter och med väggar och golv som formas efter landskapet. Byggnaden smälter in på platsen med sitt sedumtak och sin svarta slamfärgsfasad som samtalar med den övriga arkitekturen på platsen. Hängrännan i trä och konstruktionen utan balkskor och vinkeljärn är knep för att minska andelen metall i byggnaden.

bottom of page