top of page

Vindskydd Hellasgården

Beställare:

Hellasgården

År:

2023-2024

Ohyvlat kärnvirke i grova dimensioner med stabiliserande diagonaler som en del av designen. Kombination av en tidlös konstruktion och naturliga material som åldras med värdighet utstrålar kvalitet och robusthet. Det finns en tanke att minimera andelen metall och betong. Vindskydden vilar därför på naturstenar och plåtdetaljer som hängrännor och vattbrädor har ersatts med trä. Rostfria bultar betyder färre skruvar och enklare montering men även enklare demontering vilket uppmuntrar återbruk och återvinning. Allt väderutsatt trä behandlas med roslagsmahogny, ett traditionellt recept på träimpregnering som består av trätjära, linolja och balsam terpentin. Gräs och jord på platsen grävs upp och placeras på taket för att bibehålla mängden grönska på platsen. Det finns hopp om att när detta gräs förblir orört att en och annan ängsblomma tittar fram och på så sätt ökar den biologiska mångfalden på platsen, något som uppskattas av våra kära pollinatörer.

bottom of page