top of page

Tjänster och priser

Architecture Model Sketching_edited.jpg
Flexibla betalnings Planning

1. TJÄNSTER

Hur går det till när man anlitar Ekotekten? Hur arbetar en arkitekt? Vad får man för pengarna? För att göra det enkelt att förstå vad du betalar för har vi delat in processen i tre faser: Förslag, Bygglov och Konstruktion

Förslag
 • Fas 1 inleds med ett möte med kund för att förstå syftet med projektet. Kunden får i uppdrag att skriva önskelista/kravlista.

 • Mötet följs av ett platsbesök med skissande. Mycket skissande. Kanske till och med en övernattning i tält för att verkligen känna in platsen. 

 • Efter några veckor presenteras ett utkast i from av en enklare 3D-modell. 

 • Ca en månad efter första mötet presenteras det färdiga förslaget i form av skisser, renderingar, ritningar och modell. 

Bygglov
 • Fas 2 kan inledas när kunden är nöjd med förslaget. 

 • Bygglovshandlingarna kan ta några veckor att rita beroende på projektets omfattning. 

 

Konstruktion
 • Fas 3 kan inledas när bygglov beviljats. Denna fas sker i samverkan med konstruktör. 

 • Fas 3 inkluderar konstruktionsritningar av detaljer som är viktiga för  byggnadens estetik.

 • Kompletterade konstruktionsritningar på begäran.

2. PRISER

Alla arkitekter tar betalt på olika sätt så det kan vara svårt att veta hur mycket det kommer att landa på och därför har Ekotekten gjort det enkelt och skapat två olika ersättingsmodeller: Nybyggnation och Mindre projekt.

Nybyggnation
 • Denna ersättningsmodell angår nybyggnationer där arkitekten jobbar i alla tre faser Förlag, Bygglov samt Konstruktion. Den uppskattade byggkostnaden för nybyggnation baseras på statistik från föregående år. Läs mer om beräkningar av byggkostnader här.

 • Arkitektens ersättning: 5% av den totala uppskattade byggkostnaden 

 • Exempel: Ersättning för 100 kvm nybyggnation med ett uppskattat pris på 20 000 kr/kvm  

5%

x

kvm

x

kr/kvm

=

5%

x

100

x

20000

=

0.05

x

100

x

20 000

=

100 000 kr

Mindre projekt 
 • Denna ersättningsmodell angår diverse uppdrag kopplat till formgivning och bygglov så som mindre utbyggnader eller altaner. 

 • Arkitektens ersättning: 1 000 kr/tim

bottom of page