top of page
Ett kulturhus i...

KL-trä.

Gröna
husdrömmar?

Kom i kontakt inför kommande projekt.
Vad är

EKOTEKTUR?

GIFTFRI

 träimpregnering i Nackareservatet.

SJÄLV-FÖRSÖRJNING

Byggnaden som en organism.
Hållbar arkitektur...

ÅLDRAS
VACKERT.

KOTTEN och TALLEN.jpg

En kotte faller till marken. 

Några frön letar sig ner i jorden och lyckas slå rot.

Ur jorden växer sig en tall stor och stark.

En gammal tall faller till marken.

Trädet förmultnar och blir till näringsrik jord. 

Naturen har sin gång och cirkeln är sluten. 

En kotte faller till marken.

Kotten och tallen är en historia om livscykler och kretslopp. Det finns mycket att lära av naturen när det kommer till balanserade ekosystem. I en bransch som står för nästan 40% av människans utsläpp av växthusgaser, har arkitekten ett enormt ansvar att skapa klimatpositiva byggnader. Ekologiskt hållbar arkitektur handlar om att se förutsättningarna och tillgångarna på en specifik plats och anpassa arkitekturen därefter. Ekotekturen relaterar till omgivningen och speglar den närliggande naturen genom lokala råvaror. Jordens resurser är ändliga, nu är det dags att sätta stopp för människans överkonsumtion och börja bygga klimatpositiva byggnader i kretsloppsbundna material. Kombinationen av traditionella byggmetoder, lokalt producerade material, nya byggtekniker och smarta energiförsörjningsystem kommer att vara nyckeln för att eliminera det ekologiska fotavtrycket av nybyggnationer. 

Kotten och tallen

bottom of page